Hoe reageren als je het slachtoffer bent van een gauwdief in het buitenland ?

Bookmark and Share


Het slachtoffer van een gauwdief in het buitenland is vaak in shock en uit hun lood geslagen. Maar snel reageren is nodig om te vermijden dat deze zakkenrollerij een ware ramp wordt.

Vóór je vertrek

Om problemen na een diefstal te voorkomen, doet de consument er best aan de belangrijke documenten (identiteitspapieren, paspoort, visum, kaartnummers, belangrijke telefoonnummers (van bank, verzekeraar enz.) te fotokopiëren en op een andere plaats dan de originelen te bewaren.
Een trucje: je kunt de documenten scannen en versturen naar je eigen mailadres dat overal ter wereld toegankelijk is (bijv. hotmail, gmail e.a.), zodat je ze indien nodig eender waar kunt opvragen en printen.

Na de diefstal

Je moet snel reageren.

Als de consument vaststelt dat er belangrijke documenten (zoals identiteitspapieren, bankdocumenten, geld) verdwenen zijn, moet hij zo snel mogelijk:

  • De bankkaarten en cheques laten blokkeren door te bellen, in België, naar CARD STOP op het nummer +3270344344. Als hij snel handelt, is de consument niet meer aansprakelijk voor eventuele uitgaven die met die kaarten of cheques gedaan zijn.
  • Klacht neerleggen bij de plaatselijke politie voor diefstal en het dichtstbijzijnde consulaat contacteren – als het om verlies of diefstal van officiële documenten gaat - zodat hij een bewijs van verlies of diefstal ontvangt, dat hij vaak nodig heeft om de nieuwe officiële documenten aan te vragen.

Als de consument na de diefstal geen geld meer beschikbaar heeft, kan hij:

  • Zijn verzekeringmaatschappij geld laten opsturen als hij een verzekering met repatriëring heeft en als die zulk een risico dekt.
  • Aan zichzelf een postmandaat in het buitenland laten sturen. Let wel op de hoge kosten: meer dan 20 euro om 150 euro te laten sturen.
  • Vragen om een tussenkomst van de kaartverstrekker of van de bank die de Maestro kaart uitgegeven heeft.
  • Gebruikmaken van de diensten van Western Union (of gelijkaardig) om iemand snel geld naar je te laten opsturen. Opgelet: in dat geval kan al wie de transactiecode kent, het geld afhalen. De consument moet discreet zijn en zulke diensten omzichtig gebruiken.
  • Eenmaal terug uit het buitenland de officiële documenten recupereren.
Ontdek de nieuwste voorbeelden van consumentenbedrog


Paswoord vergeten? klik hier
Tip : Om de meest recente voorbeelden van consumentenbedrog te ontvangen, schrijf u in
Een leerling saboteert een Wikipedia-pagina om niet van plagiaat beschuldigd te kunnen worden

In ons digitale tijdperk biedt het internet een onbegrensde toegang tot cultuur en informatie. Veel studenten schrikken er niet voor terug om gegevens, zoals voor hun huistaken of zelfs hun thesis, rechtstreeks van het web te gaan plukken. Om een beschuldiging van plagiaat te ontlopen, kwam een student op het lumineuze idee om de Wikipedia-pagina over het boek "Le meilleur des mondes" van Aldous Huxley helemaal te veranderen. Hij had immers de volledige bladzijde gekopieerd voor zijn huistaak voor het vak Frans en wilde niet dat zijn leraar dit zou opmerken. Hierna volgt een overzicht van het begin van de samenvatting van het werk, zoals het door de leerling herwerkt en gesaboteerd werd [1] : [1] Dit voorbeeld werd gevonden op de website van de krant "Le Monde" van 17 april ...

Hoe kan je het gebruik van je kredietkaart volkomen veilig houden? Wanneer je geld uit een automaat haalt...
Als de kaart in de automaat geblokkeerd blijft zitten, bel je zo snel mogelijk naar Card Stop (+32/70344344).
De belangrijkste Belgische organisaties die hieronder vermeld staan, houden zich vooral bezig met gevallen van bedrog en de bescherming van de consument.