Hoe reageren als je het slachtoffer bent van een gauwdief in het buitenland ?

Bookmark and Share


Het slachtoffer van een gauwdief in het buitenland is vaak in shock en uit hun lood geslagen. Maar snel reageren is nodig om te vermijden dat deze zakkenrollerij een ware ramp wordt.

Vóór je vertrek

Om problemen na een diefstal te voorkomen, doet de consument er best aan de belangrijke documenten (identiteitspapieren, paspoort, visum, kaartnummers, belangrijke telefoonnummers (van bank, verzekeraar enz.) te fotokopiëren en op een andere plaats dan de originelen te bewaren.
Een trucje: je kunt de documenten scannen en versturen naar je eigen mailadres dat overal ter wereld toegankelijk is (bijv. hotmail, gmail e.a.), zodat je ze indien nodig eender waar kunt opvragen en printen.

Na de diefstal

Je moet snel reageren.

Als de consument vaststelt dat er belangrijke documenten (zoals identiteitspapieren, bankdocumenten, geld) verdwenen zijn, moet hij zo snel mogelijk:

  • De bankkaarten en cheques laten blokkeren door te bellen, in België, naar CARD STOP op het nummer +3270344344. Als hij snel handelt, is de consument niet meer aansprakelijk voor eventuele uitgaven die met die kaarten of cheques gedaan zijn.
  • Klacht neerleggen bij de plaatselijke politie voor diefstal en het dichtstbijzijnde consulaat contacteren – als het om verlies of diefstal van officiële documenten gaat - zodat hij een bewijs van verlies of diefstal ontvangt, dat hij vaak nodig heeft om de nieuwe officiële documenten aan te vragen.

Als de consument na de diefstal geen geld meer beschikbaar heeft, kan hij:

  • Zijn verzekeringmaatschappij geld laten opsturen als hij een verzekering met repatriëring heeft en als die zulk een risico dekt.
  • Aan zichzelf een postmandaat in het buitenland laten sturen. Let wel op de hoge kosten: meer dan 20 euro om 150 euro te laten sturen.
  • Vragen om een tussenkomst van de kaartverstrekker of van de bank die de Maestro kaart uitgegeven heeft.
  • Gebruikmaken van de diensten van Western Union (of gelijkaardig) om iemand snel geld naar je te laten opsturen. Opgelet: in dat geval kan al wie de transactiecode kent, het geld afhalen. De consument moet discreet zijn en zulke diensten omzichtig gebruiken.
  • Eenmaal terug uit het buitenland de officiële documenten recupereren.
Ontdek de nieuwste voorbeelden van consumentenbedrog


Paswoord vergeten? klik hier
Tip : Om de meest recente voorbeelden van consumentenbedrog te ontvangen, schrijf u in
Een boottocht, een ontbijt, een lunch, een fiets… allemaal gratis?

Pierre en Anne krijgen op een dag een wel heel mooie brief in hun brievenbus. Ze worden beiden uitgenodigd op een dagtocht volgestouwd met allerlei leuke activiteiten die ook nog eens geheel gratis is. Op de koop toe krijgen ze een fiets, want als bij toeval zijn ze de uitverkoren winnaars van een grote tombola. En ook dat is nog niet alles, er komt nog een gratis levensmiddelenpakket bovenop. Hoewel het woord 'gratis' lustig overal wordt rondgestrooid zou toch een bijdrage van € 14,95 per persoon moeten worden betaald. Maar kan dat opwegen tegen de vele voordelen? Het eerste van drie delen van de brief ziet u hieronder: ...

Wat moet ik doen als ik toch in de val gelopen ben?
Indien de consument denkt dat hij het slachtoffer geworden is van een geval van bedrog, dan moet hij bij een verbruikersorganisatie of de bevoegde economische diensten eerst inlichtingen inwinnen over het illegale karakter van de handeling. In geval van oplichting, frauduleuze handelingen, bedrog dient de consument best klacht in bij de politie. Wanneer het gaat om een inbreuk op economische regels, zijn de economische diensten bevoegd.
De belangrijkste Belgische organisaties die hieronder vermeld staan, houden zich vooral bezig met gevallen van bedrog en de bescherming van de consument.