Oplichters nemen geen vakantie met de kerst

Bookmark and Share


Welke zijn die praktijken? Hoe bescherm je jezelf ertegen? En hoe moet je reageren als je toch het slachtoffer ervan geworden bent?

Phishing

Bij "phishing" wordt er naar de consument een e-mail of sms gestuurd, meestal afkomstig van een bankinstelling, waarin gevraagd wordt om de persoonlijke gegevens en codes ter verificatie in te geven. De link via dewelke die gegevens doorgespeeld moeten worden, voert de consument in feite naar een "spiegelsite", die een imitatie is van de echte website van de betreffende instelling. Als de consument de vertrouwelijke gegevens op die valse website ingeeft, geeft hij eigenlijk de sleutels van de beveiliging van zijn bankrekening(en) af aan de oplichters.

Het OIVO beveelt aan om bij ontvangst van zulk een bericht, niet te antwoorden noch door te klikken en de mail gewoon te wissen.

Bij twijfel kan de consument nog altijd rechtstreeks contact opnemen met zijn bankinstelling om na te gaan of de vraag effectief van hen komt. Daarbij mogen natuurlijk niet de contactgegevens uit de mail of sms gebruikt worden, maar moet u via een andere weg de echte, betrouwbare contactgegevens gaan opzoeken.

Cadeautjes voor onder de kerstboom niet aangekomen

Er zijn heel veel consumentenklachten over de elektronische handel. Als het cadeautje dat u onder de kerstboom wilde leggen, op zich laat wachten en als de leveringsdatum niet gerespecteerd wordt, neem dan per aangetekende brief contact op met de schuldige partij om die in gebreke te stellen voor het leveren van uw bestelling of voor het zo snel mogelijk terugbetalen van de eventueel al betaalde som.

Komt daar geen gevolg op, dan kan de consument klacht neerleggen bij de Algemene Directie "Controle en bemiddeling" van de FOD Economie, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, Tel. 02/277.54.85, die zich bezighoudt met de klachten over handelspraktijken.(1)

Bovendien herinnert het OIVO de consument aan het bestaan van de website Infoshopping, die alle informatie en adviezen die de consument in dat verband nodig heeft, nog eens op een rij zet.

Noodoproep

U kunt berichtjes ontvangen van vrienden of familieleden die in nood zouden verkeren. Die berichten gaan erover dat de betreffende personen na verlies of diefstal van hun portefeuille en/of papieren zonder nog één cent geblokkeerd zitten in het buitenland. Ze vragen daarom aan u geld om daar weg te geraken.

Als een consument zulk een oproep ontvangt, is de beste oplossing ook hier om niet te reageren en het bericht te wissen, want vaak kan er nog een poging tot onrechtmatig verkrijgen van identiteitsgegevens achter zitten, wat een strafbaar feit is.

U kunt zulke oproepen in mails melden via de website www.ecops.be, een initiatief van de Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie. Vergeet ook niet om het zogezegde slachtoffer te waarschuwen dat zijn/haar gegevens misbruikt worden.

Cadeaubons

De cadeaubons hebben het leven van veel consumenten in de feestperiode gemakkelijker gemaakt. U hebt gebrek aan tijd, gebrek aan inspiratie, een hekel aan de winkelstraten in de feestperiode? Geen nood, want uw geschenk is al kant en klaar: een cadeaubon voor iets waar de gelukkige ontvanger zonder enige twijfel blij mee zal zijn.

Het OIVO benadrukt nog eens dat die pakketten van een geldigheidsdatum voorzien zijn. Ze worden echter verondersteld verlengbaar te zijn in de verkooppunten tot ten laatste 6 maanden vóór het einde van hun geldigheidsduur. U moet de bon die u krijgt dus minstens nog 6 maanden kunnen gebruiken. Merk ook op dat die reisbons u geen enkele garantie bieden op het gebied van beschikbaar logies. Reserveer daarom zo snel mogelijk de formule van uw keuze. Zo hebt u meer keuzemogelijkheden voor passende data en vermijdt u om later overhaast een reis te moeten boeken en ondernemen.

Als het verblijf niet overeenstemt met de aanbieding, doet u er goed aan om al uw beklag te gaan doen bij de verantwoordelijke ter plaatse. Idealiter wordt er natuurlijk ook best onmiddellijk een oplossing geregeld. Maar als dat niet lukt, zult u zoveel mogelijk bewijzen moeten verzamelen en een schriftelijke klacht moeten overmaken in de handen van de verantwoordelijke, waarbij u alle tekortkomingen zo precies mogelijk beschrijft.

Bovendien zult u contact moeten opnemen met de uitgever van de cadeaubons zodra u terug thuis bent, en dat via een aangetekend schrijven met alle grieven en verzamelde bewijzen. Het is immers die uitgever die verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van de aangeboden formule.

De kleine advertenties

Dieren, auto's, werk, afspraakjes,..: de kleine advertenties puilen uit van allerhande aanbiedingen en vragen. De oplichters zullen u eender wat verkopen of eender wat van u kopen, maar niet zonder dat ze u eerst overtuigd hebben om geld aan hen over te maken. De voorwendsels daarvoor kunnen van alles zijn en de geldoverdracht moet over het algemeen gebeuren via Western Union of met andere betaalmiddelen die af te raden zijn voor deze soort van transactie.

Het OIVO herhaalt en beklemtoont dat Western Union een tussenpersoon is voor betalingen tussen mensen die elkaar kennen en vertrouwen. Dus niet geschikt voor enige andere transactie.

Valse loterijen en Nigeriaanse brieven

De Nigeriaanse brief is één van de oudste vormen van consumentenbedrog. Iemand contacteert u en stelt zichzelf voor als een belangrijke persoon (de ex-vrouw van...; de zoon van...; kolonel...; minister van...; enz.). Het gaat erom dat een ander, zogezegd gefortuneerd iemand recent overleden is. Daardoor zou de contactnemer in het bezit zijn van een pak geld dat ergens opgeslagen ligt en op u ligt te wachten, op voorwaarde evenwel dat u hem eerst helpt om een fondsenoverdracht te doen. Ook hier zijn alle voorwendsels goed om u te vragen geld over te maken via Western Union.

Wat de valse loterijen betreft, wordt in alle gevallen meegedeeld dat u administratiekosten en/of taksen moet betalen om de vermeende winstsom die u gewonnen hebt, te kunnen innen. Maar het OIVO herhaalt en blijft maar herhalen dat "Wie niet speelt niets kan winnen!".

Computerwenskaarten

In de eindejaarsperiode kunt u virtuele kaarten gebruiken om uw wensen over te maken aan familie en vrienden die ver wonen. De cybercriminelen versturen echter ook zulke wenskaarten, met dat verschil dat die van hen vergezeld gaan van virussen of foute software.

De consument die zulke kaarten ontvangt, moet waakzaam blijven en altijd controleren of hij/zij de afzender kent.

Aantrekkelijke aanbiedingen

Op zoek naar het ideale geschenk zou de consument zich kunnen laten verleiden door meer dan verleidelijke aanbiedingen op buitenlandse websites.

Enerzijds zijn de websites die goederen tegen alle concurrentie tartende prijzen aanbieden, vaak schermsites voor het stelen van de persoonlijke gegevens van de consumenten.

Anderzijds wijzen zulke superprijzen vaak op namaak. Zulke namaak kan ernstige gevaren opleveren voor de gezondheid en de veiligheid van de consument. De gevaren en sancties als het om namaak gaat, zijn terug te vinden op de website namaak van de FOD Financiën.

Tickets

Als u eraan denkt een ticket voor een concert of een evenement als cadeau te geven, let dan op via welke website u de bestelling doet. Er zijn tal van onofficiële websites die nog tickets als de officiële websites al uitverkocht zijn. Maar er zijn ook veel consumenten die via die weg iets besteld hebben en uiteindelijk op de dag van de waarheid nog geen ticket hadden.

Als u tickets met behulp van een kredietkaart gekocht hebt, kunt u altijd een beroep doen op de uitgever van uw kaart, die u in principe zal kunnen terugbetalen.

In elk geval geeft u best de voorkeur aan de officiële websites van het evenement om elke mogelijke onaangename verrassing uit te sluiten.

Liefdadigheidsprojecten

In de feestperiode wordt de consument frequent aangeklampt om hulp en redding te brengen voor de vele kansarmen door een kleine bijdrage te storten of te geven. Opgelet daarmee, want er zijn ook veel oplichters die daar geld geroken hebben...

Als u in die periode een gift wilt doen, informeer u dan grondig over de organisatie in kwestie. Ga naar de officiële websites van de grote humanitaire organisaties of raadpleeg de gespecialiseerde sites zoals Donorinfo en De gids voor giften en legaten.

Kredieten

Wie eindejaarsfeesten zegt, zegt uitgaven. Het OIVO beveelt de consumenten aan om hun hoofd niet te verliezen en niet te vallen voor alle verzoekingen van het gemakkelijke krediet, want die kunnen schuldenoverlast veroorzaken.

Een krediet gaat u niet zomaar voor eender wat afsluiten. U doet er goed aan eerst goed na te denken over zulk een belangrijke actie. Meer informatie kunt u vinden op de website van het platform Dag zonder krediet.


1. www.economie.fgov.be.

Ontdek de nieuwste voorbeelden van consumentenbedrog


Paswoord vergeten? klik hier
Tip : Om de meest recente voorbeelden van consumentenbedrog te ontvangen, schrijf u in
Taxi: een handig vervoermiddel in een vreemde stad, maar let toch ook een beetje op...!

Ibrahim is als toerist op bezoek in Tunis. Hij wil graag al een kleine stadsverkenning maken en dan naar zijn hotel, dus stapt hij in een taxi. Die chauffeurs kennen de stad als hun broekzak en kunnen doorgaans ook wel typische lokale weetjes vertellen en tips geven. De rit verloopt heel aangenaam en de chauffeur blijkt inderdaad een vat vol toeristische informatie te zijn... Zo prijst hij op een gegeven moment ook een plaatselijke versnapering aan en stopt hij meteen ook (dubbel geparkeerd) op een plek waar hij een winkeltje of kraampje aanwijst waar Ibrahim de betreffende lekkernij kan kopen. Ibrahim stapt vol goed vertrouwen en nietsvermoedend uit, gaat die lekkernij kopen, ... maar stelt vast dat de taxi ondertussen doorgereden en verdwenen is... met zijn bagage (inclusief draagbare ...

Hoe kun je een fraudeur opsporen dankzij google?
Gebruik de naam en voornaam van de afzender van het bericht en tik die in, gevolgd door 419 scam, in de zoekmotor. Het woord "scam" (bedrog) en 419 sluiten de meeste legitieme referenties uit.
De belangrijkste Belgische organisaties die hieronder vermeld staan, houden zich vooral bezig met gevallen van bedrog en de bescherming van de consument.